Giáo trình Ô tô 1: Phần 2 - GV. Đặng Quý

Giáo trình Ô tô 1: Phần 2 - GV. Đặng Quý bao gồm các nội dung chính cần nghiên cứu như: Tính kinh tế nhiên liệu của Ô tô; phân bố tải trọng pháp tuyến, khả năng bám và tính ổn định của ô tô; tính năng cơ động của ô tô; phanh ô tô; quay vòng ô tô và cuối cùng là dao động ô tô. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để có thể trang bị thêm kiến thức cho mình trong quá trình học tập và nghiên cứu.