Giáo trình Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong: Phần 1 - GV. Võ Văn Nhuận

Giáo trình Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong: Phần 1 - GV. Võ Văn Nhuận với các nội dung nghiên cứu chính như: Giới thiệu khái quát về động cơ đốt trong, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, các bộ phận chính của động cơ đốt trong, hệ thống bôi trơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.