Giáo trình Human Relations Principles and Practices: Phần 1 - Barry L. Reece

Giáo trình Human Relations Principles and Practices: Phần 1 - Barry L. Reece hướng đến các nội dung nghiên cứu chính: Introduction to Human Relations, Improving Interpersonal Communications...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu.