Giáo trình Động cơ đốt trong 2: Phần 1 - Th.S Nguyễn Văn Trạng

Giáo trình Động cơ đốt trong 2: Phần 1 - Th.S Nguyễn Văn Trạng bao gồm các nội dung nghiên cứu chính như: Động học của cơ cấu Piston - Khuỷu trục - Thanh truyền, cân bằng động cơ đốt trong, tính toán sức bền của nhóm Piston - Nhóm thanh truyền - Trục khuỷu và bánh đà...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.