Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 2 - Lisa D. Spiller

Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 2 - Lisa D. Spiller với các nội dung nghiên cứu chính như: Designing and Employing Print, Developing and utilizing electronic media...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.