Giáo trình Contemporary Direct & Interactive Marketing: Phần 1 - Lisa D. Spiller

Giáo trình Contemporary Direct 7 Interactive Marketing: Phần 1 - Lisa D. Spiller với các nội dung chính được hướng đến trình bày như sau: The foundations of Direct and Interactive marketing, Integrated marketing communication the message and media decisions in direct and interactive marketing...Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.