Giáo trình Business Market Management: Phần 2 - James C. Anderson

Giáo trình Business Market Management: Phần 2 - James C. Anderson hướng đến các nội dung nghiên cứu chính sau: New Offering Realization, Business Channel Management... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.