Giáo trình Business Market Management: Phần 1 - James C. Anderson

Mời các bạn tham khảo Phần 1 của Giáo trình Business Market Management do James C. Anderson biên soạn với các nội dung nghiên cứu chính: Business Market Management, Market sensing, Understanding Firms as Customers....Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.