Giáo trình Agency account handling: Phần 1 - Michael sims

Giáo trình Agency account handling: Phần 1 - Michael sims hướng đến trình bày các nội dung nghiên cứu chính được trình bày như sau: Choosing an agency, Starting to work with a new client team, The day - to - day relationship, Client satisfaction, Mastering the moment. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.