Ebook Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô: Phần 1 - GV. Nguyễn Khắc Trai

Ebook Kỹ thuật chuẩn đoán ô tô: Phần 1 - GV. Nguyễn Khắc Trai bao gồm các nội dung chính cần nghiên cứu sau: Quá trình suy giảm chất lượng trong sử dụng ô tô, khái niệm trong chuẩn đoán kỹ thuật; các phương pháp chuẩn đoán; chuẩn đoán cụm bánh xe, moay ơ, lốp; chuẩn đoán hệ thống lái, cầu trước dẫn hướng; chuẩn đoán hệ thống phanh; chuẩn đoán hệ thống treo. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình nghiên cứu và học tập của mình.