Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng và đánh giá hiệu quả triển khai hệ điều hành Linux trong khai thác và quản trị mạng LAN tại các cơ sở, ngành của thành phố Đà Nẵng

Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng và đánh giá hiệu quả triển khai hệ điều hành Linux trong khai thác và quản trị mạng LAN tại các cơ sở, ngành của thành phố Đà Nẵng với mục tiêu tạo ra một giải pháp đóng gói để khai thác hệ thống Linux và mã nguồn mở góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và giảm chi phí đầu tư cho việc xây dựng, triển khai, vận hành, khai thác và quản lý các hệ thống mạng LAn tại các đơn vị Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện. Đồng thời sẽ xây dựng và bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ quản trị mạng tại các đơn vị nâng cao hiểu biết về hệ thống máy chủ Linux và thành thạo các công cụ để có thể quản trị mạng sử dụng xen kẽ các máy chủ Linux, máy chủ Windows và máy trạm Windows một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.