Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng hệ thống thông tin thống kê khai thác và chế biến dầu thô xây dựng hệ thống thông tin thống kê sử dụng năng lượng

Hiện nay vấn đề năng lượng đang là vấn đề được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Và đặc biệt vấn đề này cũng được nhiều người tiến hành nghiên cứu. Đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin thống kê khai thác và chế biến dầu thô xây dựng hệ thống thông tin thống kê sử dụng năng lượng" của PGS. PTS. Nguyễn Minh Duệ cũng không nằm ngoài vấn đề này. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.