Đề tài nghiên cứu khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Platin có hoạt tính chống ung thư

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của Platin có hoạt tính chống ung thư đề tài này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất nêu sơ lược tình hình nghiên cứu các phức Cis-diamin của Platin. Phần thứ hai nêu phương pháp tổng hợp, cấu trúc các phức nghiên cứu. Phần thứ ba nêu lên các điều kiện thực nghiệm cùng các kết quả nghiên cứu tính chất (đặc biệt là hoạt tính sinh học) của các phức điều chế được. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.