Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu và ứng dụng vào công nghệ các hạng cao su có chất lượng hoàn thiện

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu và ứng dụng vào công nghệ các hạng cao su có chất lượng hoàn thiện với mục đích tìm hiểu sâu thêm các đặc tính hỗn hợp cao su độn sét đỏ VN so các hỗn hợp cao su độn các loại độn khác và đồng thời xác định tính chất lý hóa của loại sét đỏ này. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.