Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính ở Việt Nam - Q7: Hướng dẫn sử dụng hệ thống chia chọn thư tự động

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính ở Việt Nam - Q7: Hướng dẫn sử dụng hệ thống chia chọn thư tự động hướng đến các nội dung chính. Thứ nhất là hướng dẫn sử dụng chương trình Step7 cho thiết bị chia chọn thư tự động. Thứ hai là hướng dẫn sử dụng chương trình LSM và cuối cùng là vận hành thiết bị chia chọn thư tự động bằng phím bấm. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.