Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thu phát thanh kỹ thuật số STEREO và thu phát hình kỹ thuật số độ phân giải cao (HDTV)

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thu phát thanh kỹ thuật số STEREO và thu phát hình kỹ thuật số độ phân giải cao (HDTV) nhằm triển khai nghiên cứu sản xuất một số linh kiện chủ yếu cho TV màu, TV đen trắng để chuẩn bị cho công việc sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng dạng IKD trong những năm tiếp theo. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.