Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan 2000 Tấn phục vụ thi công công trình thủy (Báo cáo số liệu đo dao động và ứng suất trên thiết bị đóng cọc)

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị đóng cọc nhiều hướng trên xà lan 2000 Tấn phục vụ thi công công trình thủy (Báo cáo số liệu đo dao động và ứng suất trên thiết bị đóng cọc) với các phần chính sau: Ở phần 1 - Báo cáo kết quả đo lần 1 và cuối cùng phần 2 - Báo cáo kết quả đo lần 2. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.