Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 300ºc của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin

Trong giai đoạn của công nghệ lọc dầu của nước ta, loại dầu mỏ nhiều parafin đó phù hợp với phương án nhiên liệu trên thực tế với sự trợ giúp của liên xô thời gian qua chúng ta đã có những bước chuẩn bị cụ thể để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước với công suất 3 triệu tấn dầu thô/năm. Để hiểu rõ hơn vấn đề này mời các bạn cùng đi tìm hiểu đề tài "Nghiên cứu sử dụng phân đoạn 200 - 300ºc của dầu mỏ Việt Nam để sản xuất dầu nhờn và Parafin".