Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất thuốc nổ nhũ tương và phụ kiện nổ dùng cho khai thác mỏ Lộ Thiên

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất thuốc nổ nhũ tương và phụ kiện nổ dùng cho khai thác mỏ Lộ Thiên với mục tiêu từ những nguồn nguyên liệu sẵn có ở thị trường trong nước, lựa chọn thành phần, xây dựng quy trình và chế độ sản xuất một số loại thuốc nổ công nghiệp và mồi nổ mức trung bình và gần với sản phẩm tiên tiến hiện đang sử dụng trên thế giới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.