Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu sản xuất axit axetic

Axit axetic là một trong những sản phẩm hữu cơ cơ bản quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ. Và hiện nay nhu cầu sử dụng loại sản phẩm này ở nước ta cũng ngày càng tăng. Để đáp ứng được yêu cầu này đề tài "Nghiên cứu sản xuất axit axetic" đã được nghiên cứu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.