Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu định hướng SeLen có trong các chế phẩm thuốc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu định hướng SeLen có trong các chế phẩm thuốc bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhằm phát triển các phương pháp mới trong nghiên cứu phân tích thuốc, cung cấp thông tin mang tính pháp quy về định lượng selen trong các chế phẩm thuốc. Đồng thời xây dựng quy trình vô cơ hóa mẫu và phương pháp định lượng selen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.