Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Q.3: Nghiên cứu phát triển phần mềm phát hiện và ngăn chặn hacker trên mạng, phát hiện ngăn chặn xâm nhập đầu cuối sử dụng cho hội nghị truyền hình

Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Q.3: Nghiên cứu phát triển phần mềm phát hiện và ngăn chặn hacker trên mạng, phát hiện ngăn chặn xâm nhập đầu cuối sử dụng cho hội nghị truyền hình nhằm nghiên cứu nguyên tắc cơ bản và một số hình thái xâm nhập trái phép trên mạng và khả năng truy cập trái phép đối với dịch vụ Video Conference. Thứ hai nghiên cứu một số công nghệ ngăn chặn truy cập trái phép hiện dùng. Và cuối cùng phát triển phần mềm Firewall ngăn chặn truy cập trái phép vào đầu cuối Video Conference và phần mềm IDS giám sát, phát hiện xâm nhập mạng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.