Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng qui trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Q.4A: Phát triển hệ thống phần mềm hội nghị truyền hình sử dụng IP Multicast

Báo cáo tổng kết khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng thể, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, ứng dụng cho hội nghị truyền hình (Video conferencing) - Q.4A: Phát triển hệ thống phần mềm hội nghị truyền hình sử dụng IP Multicast nhằm đưa ra sản phẩm có giá thành hạ, giao diện thân thiện (tiếng việt), có khả năng thay đổi linh hoạt trước những yêu cầu mới. Thứ hai nâng cao khả năng làm chủ phần mềm (mã nguồn mở), đảm bảo khả năng bảo mật của hệ thống. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.