Báo cáo khoa học: Tiếp thu công nghệ - Thiết kế, chế tạo linh kiện và thiết bị điện tử thông tin siêu cao tần

Báo cáo khoa học: Tiếp thu công nghệ - Thiết kế, chế tạo linh kiện và thiết bị điện tử thông tin siêu cao tần tập trung giải quyết thiết kế, chế tạo thử các anten (mặt phản xạ, Feedhom) siêu cao tần loại parabol và Yagi, Logarit, các đầu nối (Conector) siêu cao tần, sửa chữa, phục hồi phần cơ khí siêu cao tần trong các thiết bị thông tin, ra đa. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.