Báo cáo kết quả khoa học dự án: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất lốp xe ô tô mành thép (Radian) thay thế nhập khẩu.

Báo cáo kết quả khoa học dự án: Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất lốp xe ô tô mành thép (Radian) thay thế nhập khẩu với mục tiêu là tận dụng các thiết bị, công nghệ hiện có hoàn thiện nó, bổ sung thêm một số các thiết bị đặc chủng đặc biệt các thiết bị kiểm tra để có thể sản xuất lốp radian với quy mô nhỏ, nhưng có thể đáp ứng được một phần nhu cầu tiêu dùng của nội địa. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.