Báo cáo dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan B tái tổ hợp

Báo cáo dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan B tái tổ hợp với mục tiêu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan B tái tổ hợp. Xây dựng tiêu chuẩn Quốc gia cho vắc xin viêm gan B tái tổ hợp sản xuất tại Việt Nam. Chuẩn bị năng lực khoa học công nghệ để tiếp thu dự án vay vốn của Hàn Quốc với công suất 20 triệu liều/năm. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.