Báo cáo dự án: Hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan A bắt hoạt qui mô 100.000 liều/năm

Báo cáo dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan A bắt hoạt quy mô 100.000 liều/năm với mục tiêu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin viêm gan A bất hoạt ở quy mô 100.000 liều/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam cho vắc xin viêm gan A bất hoạt. Đánh giá hiệu lực của vắc xin trên thực địa lâm sàng, xác định lịch tiêm và liều tiêm phù hợp. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.