• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - GV. Đỗ Thị Kim Thành

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu do GV. Đỗ Thị Kim Thành biên soạn, trong chương 6 của bài giảng trình bày nội dung giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ truy vấn SQL, cách truy vấn dữ liệu, cấu trúc câu truy vấn tổng quát,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p ntt 23/06/2017 124 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Tìm nghiệm thực gần đúng của phương trình một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệm - Khoảng phân ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p ntt 24/06/2020 25 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Chương 2 trình bày những kiến thức về biểu thức. Nội dung chính của chương này gồm có: Biểu thức, kiểu dữ liệu (data types), các định danh (Identifier names), từ khóa (keywords), biến (variables), biến cục bộ (local variables), các tham số hình thức (formal parameters), biến toàn cục (global variables),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 25/07/2017 129 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị (tt)

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 2+3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng, ứng dụng các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p ntt 26/07/2020 23 1

 • Bài giảng học phần Thiết kế website thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng học phần Thiết kế website thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng "Thiết kế website thương mại điện tử - Chương 2: Các bước thiết kế website thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chức năng cơ bản của một website TMĐT, các lỗi thường gặp thi thiết kế, phân tích giải pháp, quyết định giải pháp, triển khai giải pháp.

   46 p ntt 30/10/2017 133 1

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật tinh chỉnh khác như xén ảnh, tạo bóng đổ, kéo giãn ảnh, điều chỉnh màu, tinh chỉnh các ảnh để đưa lên Web và xây dựng Website thật lôi cuốn và ấn tượng về mặt hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p ntt 25/08/2020 11 1

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Lê Viết Mẫn

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Lê Viết Mẫn

  Chương 3 trình bày những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C#. Nội dung cụ thể gồm: Lập trình hướng đối tượng, cách tạo ra một chương trình C#, Các thành phần của một chương trình C#, biến - kiểu dữ liệu - hằng, toán tử, xuất dữ liệu, lập trình chương trình đơn giản với C#. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ntt 30/10/2017 164 1

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Nhập môn học máy", cụ thể như: Khái niệm về máy học, học quy nạp, học với cây quyết định, học trong Mạng Neural,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p ntt 21/03/2018 129 1

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 5 trình bày về "Kỹ thuật mã hóa tín hiệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu tuần tự, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu tuần tự.

   69 p ntt 23/07/2018 115 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cấu trúc của một IP Address, cấu trúc của IPv4,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p ntt 28/08/2018 98 1

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống: Chương 2

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nhận biết dự án với giá trị thương mại, dự án được bắt đầu như thế nào, các bước mở đầu để chấp nhận dự án, phân tích tính khả thi,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p ntt 22/09/2018 21 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 9 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 9: Mảng, con trỏ và xâu kí tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo và sử dụng mảng, các thao tác cơ bản trên mảng, tìm kiếm trên mảng, sắp xếp trên mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ntt 19/11/2018 105 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số