• Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài này tập trung giới thiệu về phần mềm nguồn mở. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Sở hữu phần mềm, giấy phép sử dụng phần mềm, tiêu chí phân loại phần mềm, phần mềm thương mại, phần mềm miễn phí/trả một phần, phần mềm mã nguồn mở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 30/09/2019 27 0

 • Xử lý ảnh - Chương 15: Quang học và phân tích hệ thống

  Xử lý ảnh - Chương 15: Quang học và phân tích hệ thống

  Ở các chương trước, chúng ta đã trình bày bộ các công cụ cho phép ta phân tích các thành phần thường dùng trong biểu diễn ảnh số. Bây giờ chúng ta ứng dụng những công cụ này để phát triển những đặc tính của các hệ thống xử lý ảnh số. Hai trường hợp thường nảy sinh, đòi hỏi một phương pháp khả thi đối với phân tích hệ thống. Mời các...

   30 p ntt 28/10/2019 29 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Chuẩn hóa CSDL quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của ER, sự dư thừa, phụ thuộc hàm, hệ suy diễn Amstrong, thuật toán tìm ba đóng X+F, tìm phủ tối thiểu, các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 18/11/2019 22 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phép toán mệnh đề, biểu diễn sự kiện đơn giản, biểu diễn: isa và instance, các hàm và vị từ khả tính toán, luật phân giải, phân giải mệnh đề, phân giải mệnh đề, đưa về clause form.

   35 p ntt 25/12/2019 26 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) - Chương 2.1 đề cập đến vấn đề biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này tập trung trình bày một số phương pháp dùng ngôn ngữ hình thức như: Biểu diễn tri thức nhờ các luật sản xuất, biểu diễn tri thức nhờ lôgic, biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng...

   45 p ntt 27/02/2020 15 0

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Bài giảng 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích và thiết kế hướng đối tượng - Bài giảng 1: Phương pháp hướng đối tượng và quá trình phát triển hệ thống phần mềm" đã giới thiệu về hệ thống phần mềm, sự phát triển hệ thống, các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm, quá trình phát triển phần mềm hợp nhất.

   43 p ntt 26/03/2020 7 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các loại mô hình mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Topology, các loại Topology cơ bản, mạng hình vòng, kỹ thuật Token Ring, đặc điểm mạng Vòng, mạng hình Sao,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p ntt 28/08/2018 66 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Bảng băm (Hashtable)" trình bày các khái niệm về bảng băm, giải quyết đụng độ bằng kết nối, định nghĩa bảng băm, các thao tác, độ phức tạp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 23/10/2018 69 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - TS. Đỗ Bá Lâm

  Bài giảng "Tin học đại cương - Bài 6: Tổng quan về ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C.

   41 p ntt 19/11/2018 77 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số