• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh, các hình thức tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam, vai trò của các nhà quản trị tài chính, mục tiêu của quản trị tài chính công ty, tài chính...

   38 p ntt 24/03/2021 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Trương Thị Hoài Thơ

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Trương Thị Hoài Thơ

  Chương 2 - Báo cáo tài chính, thuế và dòng tiền. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Sự khác nhau giữa các khái niệm giá trị sổ sách (kế toán) và giá trị thị trường, lợi nhuận kế toán và dòng tiền, thuế suất trung bình (average tax) và thuế suất biên (marginal tax); cách xác định dòng tiền của...

   33 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 3 - Phân tích báo cáo tài chính. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm và ý nghĩa của các hệ số tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 4 - Lập kế hoạch tài chính dài hạn. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vì sao phải lập kế hoạch tài chính? Lập kế hoạch tài chính là gì? Lập kế hoạch có thể đạt đƣợc điều gì? Mô hình lập kế hoạch tài chính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm giá trị thời gian của tiền; công thức tính giá trị hiện tại, giá trị tương lai của khoản tiền và dòng tiền; ứng dụng: Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF). Mời các bạn cùng tham...

   23 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm trái phiếu, các loại trái phiếu, giá trị và lợi suất của trái phiếu, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   40 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân bổ vốn, tầm quan trọng của phân bổ vốn, yêu cầu của phân tích dự án, phân loại dự án, phân tích dự án và định giá chứng khoán, các tiêu chí quyết định đầu tư dự án,…...

   54 p ntt 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Ước tính dòng tiền, phân tích thay thế, điều chỉnh theo lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Phân tích hòa vốn và đòn bẩy. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích hòa vốn, đòn bẩy tài chính, rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p ntt 24/03/2021 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản trị tồn quỹ và thanh khoản. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nguyên lý cơ bản của quản trị tài chính ngắn hạn, tiền mặt và vốn lưu động ròng, quản trị tồn quỹ và thanh khoản, quản trị tài chính ngắn hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo...

   52 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 1: Tổng quan về truyền nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan truyền nhiệt, tổng quan dẫn nhiệt, tổng quan đối lưu, tổng quan bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định một chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua vách phẳng, dẫn nhiệt qua vách trụ, dẫn nhiệt qua vách cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p ntt 24/03/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số