• Bài giảng Phụ gia sản xuất trong thực phẩm

  Bài giảng Phụ gia sản xuất trong thực phẩm

  Nội dung của bài giảng giới thiệu chung về phụ gia và các chất phụ gia, phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm, phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, phụ gia dùng trong chế biến thực phẩm và phụ gia làm thay đổi tính chất cảm quan của thực phẩm.

   134 p ntt 11/04/2021 0 0

 • Bài giảng Thực hành đánh giá cảm quan - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Thực hành đánh giá cảm quan - Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn

  Bài giảng Thực hành đánh giá cảm quan trình bày một số nội dung như: Phương pháp luận đánh giá cảm quan, cơ sở khoa học của đánh giá cảm quan, phương pháp đánh giá cảm quan, và một số bài tập ví dụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 25/03/2020 105 1

 • Bài giảng Sinh lý và cảm nhận - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Sinh lý và cảm nhận - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Sinh lý và cảm nhận trình bày mọt số nọi dung như: Nền tảng sinh lý học và tâm lý học của chức năng cảm giác, cấu trúc thị giác, cấu trúc xúc giác, cảm nhận vị, hệ thống khứu giác, cảm nhận mùi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 25/03/2020 83 1

 • Bài giảng Phép thử thị hiếu - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phép thử thị hiếu - Phan Thụy Xuân Uyên

  Trong đánh giá cảm quan, đánh giá thị hiếu người tiêu dùng thường được tiến hành ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển sản phẩm hay cuối chu trình thay đổi công thức sản phẩm. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến phương pháp nói trên, mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 25/03/2020 112 1

 • Bài giảng Phép thử mô tả - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phép thử mô tả - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phép thử mô tả do giảng viên Phan Thụy Xuân Uyên biên soạn giải thích cho người học một vài vấn đề như: Làm thế nào để mô tả một nhóm sản phẩm? Phân tích mô tả là gì? Vì sao sử dụng phân tích mô tả? Loại phương pháp nào nên sử dụng?... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 25/03/2020 69 1

 • Bài giảng Phương pháp luận đánh giá cảm quan - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá cảm quan - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phương pháp luận đánh giá cảm quan giúp người học hiểu rõ một số vấn đề liên quan đến đánh giá cảm quan như: Đánh giá cảm quan là gì? Vai trò của đánh giá cảm quan, đánh giá cảm quan để làm gì? Tương quan với các phương pháp nghiên cứu khác,… mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 25/03/2020 79 1

 • Bài giảng Phép thử phân biệt - Phan Thụy Xuân Uyên

  Bài giảng Phép thử phân biệt - Phan Thụy Xuân Uyên

  Làm thế nào để quyết định hai sản phẩm khác nhau? Trong bài giảng này sẽ cung cấp một số nội dung về phương pháp phân biệt hai sản phẩm với một số nội dung như: Cơ sở lý thuyết về phép thử phân biệt, các phép thử phân biệt, phân tích thống kê và một số ví dụ,... Mời tham khảo.

   18 p ntt 25/03/2020 61 1

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm: Phần 1 - Vũ Hoàng Yến

  Bài giảng Phân tích thực phẩm: Phần 1 - Vũ Hoàng Yến

  Bài giảng Phân tích thực phẩm gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính như: Đại cương về phân tích thực phẩm, phân tích hóa học cổ điển, phân tích công cụ. Mời tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

   50 p ntt 27/08/2019 117 1

 • Bài giảng Phân tích thực phẩm: Phần 2 - Vũ Hoàng Yến

  Bài giảng Phân tích thực phẩm: Phần 2 - Vũ Hoàng Yến

  Phàn 2 của bài giảng Phân tích thực phẩm cung cấp cho người học những kiến thức về phân tích một số chỉ tiêu trong thực phẩm như: Xác định độ ẩm, xác định hàm lượng muối khoáng, xác định độ chua, phân tích hàm lượng glucide, xác định hàm lượng protide, xác định hàm lượng lipide, phân tích một số phụ gia thực phẩm, phân tích một số chất...

   75 p ntt 27/08/2019 118 1

 • Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm - ThS. Lê Lý Thùy Trâm

  Bài giảng Nấm ăn và vi nấm do Thạc sĩ Lê Lý Thùy Trâm biên soạn có kết cấu nội dung gồm 5 chương trình bày các vấn đề về: Đại cương về giới nấm, các đặc điểm sinh học của nấm, nấm trồng, kỹ thuật trồng một số loại nấm quen thuộc, vi nấm. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   136 p ntt 23/04/2019 143 3

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lý thuyết giản đồ trạng thái cân bằng pha, các khái niệm và cơ sở lý thuyết của giản đồ pha, các phương pháp thực nghiệm xây dựng giản đồ pha.

   13 p ntt 23/04/2019 120 1

 • Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Giản đồ pha: Chương 2 - GV. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng chương 2 Giản đồ nóng chảy của các hệ bậc 2 ngưng kết cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ bậc 2 ngưng kết có chứa pha rắn và giản đồ nóng chảy, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành dung dịch rắn liên tục, giản đồ nóng chảy hệ tạo thành hỗn hợp Ơtecti đơn giản,...

   37 p ntt 23/04/2019 119 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số