• Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí

  Một sản phẩm cơ khí do nhiều chi tiết hợp thỡnh. Sau khi c ̧c chi tiết được gia công xong trong phân xưởng cơ khí, chúng ta phải lắp chúng lại với nhau để tạo thỡnh một sản phẩm hoỡn thiện. Nếu quy trình gia công cơ khí lỡ giai đoạn chủ yếu của quy trình sản xuất thì quy trình lắp r ̧p lỡ giai đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất ấy. Thực...

   11 p ntt 24/07/2019 25 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Gia công bánh răng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Gia công bánh răng

  Bánh răng, bánh vít là những chi tiết dùng để truyền lực òa chuyển động nhờ ăn khớp mà ta thường thấy trong các loại máy móc. Sử dụng bánh răng có thể truyền được chuyển động quay giữa các trục song song nhau, chéo nhau hoặc vuông góc với nhau.

   33 p ntt 24/07/2019 30 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình

  Trong ngành Chế tạo máy, chi tiết gia công có hình dạng hình học rất phong phú và với mỗi chi tiết thì sẽ có một quy trình công nghệ chế tạo. Những chi tiết được xếp cùng một loại hay nhóm khi chúng có chức năng và quy trình công nghệ tương tự nhau.

   30 p ntt 24/07/2019 38 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 7: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 7: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

  Thiết kế quy trình công nghệ gia công cơ là lập nên những văn kiện, tài liệu để phục vụ và hướng dẫn cho việc gia công các chi tiết trên máy, bao gồm cả việc thiết kế những trang bị cần thiết. Mục đích là nhằm hướng dẫn công nghệ, lập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

   15 p ntt 24/07/2019 28 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Gia công bề mặt chi tiết máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Gia công bề mặt chi tiết máy

  Chi tiết máy có hình dạng, chủng loại, kích thước rất phong phú. Tuy nhiên, nếu xét một cách tổng quát thì chi tiết máy là tổng hợp của các bề mặt cơ bản nhất: tròn xoay (trong, ngoài), mặt phẳng, mặt xoắn vít, mặt định hình.

   44 p ntt 24/07/2019 23 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 5: Các phương pháp gia công chuẩn bị

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 5: Các phương pháp gia công chuẩn bị

  Chọn phôi hợp lý không những đảm bảo tốt những tính năng kỹ thuật của chi tiết mà còn có ảnh hưởng tốt đến năng suất và giá thành sản phẩm. Gia công chuẩn bị phôi là những nguyên công chuẩn bị phôi chi quá trình gia công cơ, bao gồm làm sạch, nắn thẳng phôi, gia công phá, gia công lỗ tâm.

   7 p ntt 24/07/2019 21 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn trong chế tạo máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn trong chế tạo máy

  Chuẩn là tập hợp của những bề mặt, đường hoặc điểm của một chi tiết mà căn cứ vào đó người ta xác định vị trí của các bề mặt, đường hoặc điểm khác của bản thân chi tiết đó hoặc của chi tiết khác.

   15 p ntt 24/07/2019 23 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Chương 3: Độ chính xác gia công. Nội dung chương 3 gồm có: Khái niệm và định nghĩa, các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy, các nguyên nhân gây ra sai số gia công, các phương pháp xác định độ chính xác gia công, điều chỉnh máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 24/07/2019 26 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt chi tiết máy

  Chương này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả n ăng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và các phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy.

   13 p ntt 24/07/2019 21 0

 • Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Các khái niệm cơ bản

  Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể. Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Mở đầu, quá trình sản xuất và quá trình công nghệ, các thành...

   7 p ntt 24/07/2019 24 0

 • Công nghệ sửa chữa - Bảo dưỡng và Chuẩn đoán kỹ thuật ôtô - CĐCN Việt Đức

  Công nghệ sửa chữa - Bảo dưỡng và Chuẩn đoán kỹ thuật ôtô - CĐCN Việt Đức

  Tài liệu học tập Công nghệ sửa chữa - Bảo dưỡng và Chuẩn đoán kỹ thuật ôtô gồm 10 chương, trình bày về kinh tế vận hành ôtô, bảo dưỡng kỷ thuật ôtô, đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ôtô, các công tác trong quy trình công nghệ, các phương pháp kiểm tra chi tiết, gia công cơ khí trong sửa chữa chi tiết...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   218 p ntt 24/07/2019 25 0

 • Tài liệu học tập: Trang bị thủy khí trên ô tô - CĐCN Việt Đức

  Tài liệu học tập: Trang bị thủy khí trên ô tô - CĐCN Việt Đức

  (NB) Tài liệu học tập: Trang bị thủy khí trên ôtô gồm 4 chương, trình bày về máy thủy lực thể tích, cơ cấu điều khiển và các phần tử trung gian trong truyền động thể tích, máy cánh dẫn và truyền động thủy động, truyền động thủy cơ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   67 p ntt 24/07/2019 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số