• Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 1

  Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hoạt động tài trợ ngoại thương và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p ntt 20/11/2015 144 8

 • Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 2

  Ebook Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 3 - Nghiệp vụ thanh toán quốc tế, chương 4 - Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   358 p ntt 20/11/2015 187 8

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm nội dung các chương: Tài chính doanh nghiệp, quỹ dự trữ và bảo hiểm, quan hệ tài chính quốc tế, thị trường tài chính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   42 p ntt 20/11/2015 250 7

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày đại cương về tiền tệ, sự lưu thông tiền tệ và các tác động hỗ tương, tín dụng, tài chính và hệ thống tài chính, tài chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   70 p ntt 20/11/2015 226 7

 • Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

  Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

  Ebook "Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 2" trình bày nội dung về công tác thẩm định giá máy móc thiết bị ở Việt Nam trong một số năm qua, và phương hướng phát triển trong những năm tới.

   69 p ntt 30/01/2015 158 9

 • Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

  Ebook Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

  Ebook "Các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị: Phần 1" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 giới thiệu về thẩm định giá máy móc thiết bị, chương 2 các phương pháp thẩm định giá máy móc và thiết bị.

   140 p ntt 30/01/2015 193 11

 • Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

  Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2 - Đoàn Văn Trường

  "Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2" trình bày các nội dung sau: các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, các tiêu chuẩn thẩm định giá của ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.

   195 p ntt 30/01/2015 246 11

 • Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

  Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1 - Đoàn Văn Trường

  "Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1" trình bày các nội dung sau: những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá, các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản, các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị.

   277 p ntt 30/01/2015 187 12

 • Ebook Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

  Ebook Lý thuyết tài chính tiền tệ - TS. Lê Thị Mận

  Ebook Lý thuyết tài chính tiền tệ được bố cục thành 18 chương, chia làm 3 phần. Trong đó, phần 1 trình bày về lý thuyết tài chính (gồm 5 chương), phần 2 là lý thuyết về tiền tệ - ngân hàng (9 chương) và phần 3 trình bày về hệ thống tài chính quốc tế (bao gồm 3 chương). Mời bạn cùng tham khảo.

   460 p ntt 14/11/2014 233 11

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Dành cho người mới bắt đầu - Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng

  Ebook Thị trường chứng khoán: Dành cho người mới bắt đầu - Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng

  Ebook Thị trường chứng khoán: Dành cho người mới bắt đầu bao gồm 19 chương chỉ dẫn hoàn chỉnh về việc mua, sở hữu và bán cổ phiếu, trái phiếu, cách đầu tư và cách phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra hết sức bất ngờ trong lĩnh vực này. Tài liệu hữu ích cho những bạn yêu thích lĩnh vực Chứng khoán.

   366 p ntt 27/10/2014 163 9

 • Ebook Cẩm nang giao dịch chứng khoán - Hoàng Tú

  Ebook Cẩm nang giao dịch chứng khoán - Hoàng Tú

  Ebook Cẩm nang giao dịch chứng khoán cung cấp cho các bạn mới bước chân vào chứng khoán những kiến thức cơ bản để các bạn có thể có những cảm nhận ban đầu về thế nào là chứng khoán và có những công cụ cơ bản để phân tích cổ phiếu từ đó đưa ra những quyết định về giao dịch chứng khoán đúng đắn.

   476 p ntt 27/10/2014 168 9

 • Ebook Làm giàu qua chứng khoán - William J.O'Nell

  Ebook Làm giàu qua chứng khoán - William J.O'Nell

  Cuốn sách Làm giàu qua chứng khoán cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế, đã được chứng minh đầy đủ. Đây là tài liệu bổ ích dành cho sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng.

   466 p ntt 27/10/2014 202 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số