• Xác định đồng thời theobromine, theophylline và caffeine trong sản phẩm chè ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

  Xác định đồng thời theobromine, theophylline và caffeine trong sản phẩm chè ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với detector UV-Vis để xác định đồng thời hàm lượng theobromine, theophylline (TB, TP và CF) và caffeine trong sản phẩm chè ở 4 tỉnh gồm có Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai và Nghệ An. Quá trình tách được thực hiện với cột LiChrospher 100 RP-18 (5μm) sử dụng pha động (15/85) = (ACN/ nước deion)...

   10 p ntt 24/02/2020 19 0

 • Ảnh hưởng của bón nhiễm chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh am (arbuscular mycorrhiza) tới sinh trưởng và môi trường đất rừng trồng keo và bạch đàn URO

  Ảnh hưởng của bón nhiễm chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh am (arbuscular mycorrhiza) tới sinh trưởng và môi trường đất rừng trồng keo và bạch đàn URO

  Đề tài được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu phát triển và áp dụng thành công sản phẩm phân bón sinh học cho thực tiễn sản xuất, góp phần làm tăng sinh trưởng năng suất rừng trồng và ổn định môi trường đất, Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular Mycorrhiza) cho cây lâm nghiệp” đã nghiên cứu phát...

   11 p ntt 24/02/2020 18 0

 • Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm: Phần 1

  Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm cung cấp cho người đọc các kiến thức về đặc điểm giống gà trứng, dinh dưỡng và thức ăn cho gà, chuồng trại và dụng cụ, thiết bị chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p ntt 30/01/2020 32 0

 • Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm: Phần 2

  Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ thuật phòng và chữa bệnh thường gặp trong nuôi gà trứng thương phẩm sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức về chăm sóc và nuôi dưỡng gà trứng, khối lượng và chất lượng trứng thương phẩm, vệ sinh phòng bệnh nuôi gà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p ntt 30/01/2020 30 0

 • Bò sữa - Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi: Phần 1

  Bò sữa - Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi: Phần 1

  Để góp phần thực hiện tốt công tác tam nông và đáp ứng nhu cầu của nông dân, bộ tài liệu được biên soạn nhằm hướng dẫn những kỹ thuật nông nghiệp mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh của Việt Nam. Mỗi tư liệu đều chứa đựng những kiến thức khoa học tiên tiến của các nhà khoa học cùng những kinh nghiệm, bí quyết quý...

   50 p ntt 30/01/2020 30 0

 • Bò sữa - Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi: Phần 2

  Bò sữa - Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi: Phần 2

  Với nội dung rõ ràng, dễ hiểu và thao tác kỹ thuật đơn giản, giúp cho bạn đọc là những người nông dân hay người ham thích công việc nhà nông đều dễ dàng thực hành, đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của tài liệu Bò sữa - Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi được chia sẻ dưới đây.

   55 p ntt 30/01/2020 25 0

 • Động vật và chọn giống di truyền: Phần 1

  Động vật và chọn giống di truyền: Phần 1

  Tài liệu Động vật và chọn giống di truyền: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự thuần hóa và các giống động vật, thời gian và nơi thuần hóa động vật, sự thay đổi của động vật trong thuần hóa, di truyền các tính trạng màu sắc da lông và tơ, di truyền học giới tính ở động vật, di truyền học miễn dịch ở động vật, di truyền nhóm máu...

   126 p ntt 30/01/2020 29 0

 • Động vật và chọn giống di truyền: Phần 2

  Động vật và chọn giống di truyền: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Động vật và chọn giống di truyền sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về di truyền học tập tính ở động vật, di truyền học tính trạng số lượng, cơ sở di truyền học của chọn lọc và nhân giống động vật, công nghệ sinh học với công tác chăn nuôi, chọn giống động vật. Mời các bạn cùng tham...

   89 p ntt 30/01/2020 29 0

 • Phương pháp phân loại thực vật: Phần 1

  Phương pháp phân loại thực vật: Phần 1

  Tài liệu Phương pháp phân loại thực vật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thực vật hạ đẳng, ngành tiền thực vật, ngành vi khuẩn, lớp thanh tảo, ngành nấm, ngành địa y, thực vật thượng đẳng, lớp tùng bách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p ntt 30/01/2020 26 0

 • Phương pháp phân loại thực vật: Phần 2

  Phương pháp phân loại thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phương pháp phân loại thực vật sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngành bí tử, bộ ba mảnh vỏ, lớp phụ hậu hoa bì, lớp đơn tử diệp, bộ hòa thảo, bộ hoa chuông, sơ lược các thời kì phát triển lịch sử của thực vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p ntt 30/01/2020 28 0

 • Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 1

  Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 1

  Để giúp những người muốn làm giàu từ nghề trồng cây ăn quả, phần 1 của tài liệu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi được chia sẻ dưới đây gồm các nội dung sau: Các vấn đề chung về các cây có múi, kỹ thuật trồng cam, giống cam sông Com, giống cam Vân Du, giống cam Xã Đoài, quy trình kỹ thuật trồng cam. Mời các bạn cùng tham...

   93 p ntt 30/01/2020 27 0

 • Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 2

  Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật trồng cam, quýt, bưởi sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về kỹ thuật trồng quýt, kỹ thuật trồng bưởi, phương pháp phòng bệnh vàng lá bằng kỹ thuật trồng xen ổi, kỹ thuật ghép quả trên cây có múi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p ntt 30/01/2020 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số