• Everyday English Australia: Bài 19

  Everyday English Australia: Bài 19

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 19 Discussing likes and dislikes.

   6 p ntt 26/05/2020 53 1

 • Everyday English Australia: Bài 20

  Everyday English Australia: Bài 20

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 20 Telling someone to do or not to do something.

   6 p ntt 26/05/2020 32 1

 • Everyday English Australia: Bài 15

  Everyday English Australia: Bài 15

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 15 Possession.

   7 p ntt 26/05/2020 30 1

 • Everyday English Australia: Bài 16

  Everyday English Australia: Bài 16

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 16 Revision Lessons 10-15.

   5 p ntt 26/05/2020 26 1

 • Everyday English Australia: Bài 21

  Everyday English Australia: Bài 21

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 21 Telling someone to do or not to do something.

   6 p ntt 26/05/2020 31 1

 • Everyday English Australia: Bài 23

  Everyday English Australia: Bài 23

  Everyday English Australia gồm 26 bài Tiếng Anh ở Úc. Các bài học này sẽ tập trung vào các sử dụng các tình huống tiếng Anh thông dụng nhất của người Úc như: Chào hỏi, làm quen, đề nghị, cách hỏi giờ, hỏi đường... Và sau đây là nội dung chi tiết của bài 23 Plans for the future.

   6 p ntt 26/05/2020 30 1

 • Kinh nghiệm học Nhật ngữ: Về vấn đề phát âm Kanji trong tiếng Nhật

  Kinh nghiệm học Nhật ngữ: Về vấn đề phát âm Kanji trong tiếng Nhật

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Kinh nghiệm học Nhật ngữ: Về vấn đề phát âm Kanji trong tiếng Nhật" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu vè cách phát âm tiếng Nhật. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những nội dung khái quát về âm ON/KUN của Kanji, một số quy tắc ghi nhớ phát âm của âm ON.

   17 p ntt 24/07/2019 161 2

 • 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-1)

  新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-1)

  Invite you to consult the document content, "新 汉 语 水 平 考 试" below for additional study material and exam review Chinese. Content document provides you with multiple choice quiz questions to help you strengthen your acquired knowledge.

   22 p ntt 24/07/2019 188 2

 • 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-2)

  新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-2)

  To help you have more references in the process of learning and studying for exams in Chinese, you are invited to consult the "新 汉 语 水 平 考 试" below. Content document contains multiple choice quiz questions to help you strengthen their knowledge and familiarity with exercise form.

   22 p ntt 24/07/2019 153 1

 • 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-3)

  新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-3)

  The same document reference "新 汉 语 水 平 考 试" to help them review the knowledge learned, assess its ability to do all exams and prepare better next to score as high as desired.

   22 p ntt 24/07/2019 146 1

 • 新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-4)

  新 汉 语 水 平 考 试 (HSK 3-4)

  Invite you to consult the document content, "新 汉 语 水 平 考 试" below for additional study material and exam review Chinese. Content document provides you with multiple choice quiz questions to help you strengthen your acquired knowledge.

   22 p ntt 24/07/2019 170 2

 • Easy to Learn Korean Language

  Easy to Learn Korean Language

  Tài liệu Easy to Learn Korean Language giúp cho các bạn nâng cao kiến thức tiếng Hàn Quốc thông qua các chủ đề như: Place for eat in Korean, ordering food in Korean, popular Korean dish, asking direction, office seniority,... Mời các bạn tham khảo.

   53 p ntt 24/07/2019 160 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số