• Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 2 có nội dung trình bày pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh, kiểm soát nguồn gen, bảo tồn di sản, kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường, giải quyết tranh chấp môi trường, thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô...

   230 p ntt 27/07/2020 27 1

 • Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1

  Giáo trình Luật Môi trường (Tái bản năm 2016): Phần 1 có nội dung trình bày về khái niệm Luật Môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; pháp luật về đánh giá môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   274 p ntt 27/07/2020 31 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 1: Giới thiệu về độc chất học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa độc chất, đường đi và ảnh hưởng của độc chất, các nguyên lý và khái niệm độc chất, các quy định về độc chất học, mối tương quan giữa độc chất học và các ngành khác, mối tương quan giữa liều lượng và...

   27 p ntt 27/07/2020 36 2

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 2: Một số nguyên lý về độc chất học môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và phát triển ngành Độc chất học môi trường, các nguyên lý về độc chất môi trường, kiểm soát độc chất trong môi trường, các bước đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sinh vật,... Mời tham...

   38 p ntt 27/07/2020 22 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 3: Đường đi của độc chất" bao gồm các nội dung: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p ntt 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 4 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 4: Độc chất học môi trường" trình bày các nội dung: Nền tảng của độc chất học môi trường, tính bền vững của độc chất trong môi trường, ảnh hưởng của độc chất, sự phân hủy của độc chất trong môi trường, sự tích lũy sinh học các độc chất,… Mời các bạn tham khảo.

   32 p ntt 27/07/2020 26 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 5 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 5: Ảnh hưởng sinh học của độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh hưởng độc chất đối với sinh vật; các quá trình vận chuyển và chuyển hóa độc chất trong cơ thể sinh vật; tính chất của màng, cơ chế vận chuyển, các đặc tính lý hóa liên quan đến sự thẩm thấu, sự phân tán độc...

   21 p ntt 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 6 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 6: Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các ảnh hưởng của dinh dưỡng, các ảnh hưởng sinh lý, các ảnh hưởng hóa học, hệ quả của việc kích hoạt, các ảnh môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

   20 p ntt 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 7: Sự đồng hóa độc chất" bao gồm các nội dung: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và...

   42 p ntt 27/07/2020 23 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p ntt 27/07/2020 22 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p ntt 27/07/2020 21 1

 • Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng gồm các nội dung: các định nghĩa khác nhau về đa dạng sinh học; mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đa dạng sinh học; sinh học bảo tồn; các cấp độ của đa dạng sinh học; giá trị của đa dạng sinh học; những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học... Để nắm rõ chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   92 p ntt 25/05/2020 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số