• Thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất những giải pháp thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thông qua các hệ sinh thái (bao gồm cấu trúc, chức năng và sức sản xuất) đặc thù của nó dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

   5 p ntt 26/08/2019 27 0

 • Khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt tỉnh Đồng Tháp

  Khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt tỉnh Đồng Tháp

  Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho tỉnh Đồng Tháp.Vì đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long không những cần dự báo lũ sớm trong sông mà cần phải cảnh báo sớm cả về vùng nguy cơ và mức độ ngập ngập lụt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p ntt 26/08/2019 32 0

 • So sánh kỹ năng dự báo mưa, nhiệt tháng trên khu vực Việt Nam bằng sử dụng dự báo thô của mô hình khí hậu toàn cầu và phương pháp hạ qui mô thống kê

  So sánh kỹ năng dự báo mưa, nhiệt tháng trên khu vực Việt Nam bằng sử dụng dự báo thô của mô hình khí hậu toàn cầu và phương pháp hạ qui mô thống kê

  Bài báo tiến hành so sánh kỹ năng của ba phương pháp, ứng dụng dự báo chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng của ba tháng mùa đông ở khu vực phía đông Bắc Bộ và chuẩn sai tổng lượng mưa tháng của ba tháng mùa hè ở khu vực Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p ntt 26/08/2019 7 0

 • Hưởng của ENSO đến một số chỉ số khí hậu cực trị nhiệt ở Việt Nam

  Hưởng của ENSO đến một số chỉ số khí hậu cực trị nhiệt ở Việt Nam

  Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới các cực trị nhiệt của các vùng khí hậu ở Việt Nam thông qua xem xét dị thường của các chỉ số TXx, TNx, TXn, TNn, DTR và biến động ENSO. Sự biến động của ENSO được tính thông qua chỉ số MEI-một chỉ số đa biến kết hợp từ 6 biến quan trắc trên Thái Bình Dương. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết...

   7 p ntt 26/08/2019 23 0

 • Một số kết quả nghiên cứu cấu trúc trường mây bão của các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam

  Một số kết quả nghiên cứu cấu trúc trường mây bão của các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam

  Trong bài báo này, tác giả tập trung nghiên cứu, xác định và phân loại cấu trúc của các dải mây xoắn liên quan đến các dạng mắt bão khác nhau, trên cơ sở sử dụng số liệu radar thời tiết quan trắc của 32 cơn bão từ năm 1998-2011. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.

   6 p ntt 26/08/2019 20 0

 • Về vai trò chức năng của trạm quan trắc khí tượng

  Về vai trò chức năng của trạm quan trắc khí tượng

  Bài báo này bàn về những thay đổi về vai trò, chức năng của các trạm quan trắc khí tượng và đưa ra một số đề nghị giải quyết những bất hợp lý trong các văn bản pháp lý và kỹ thuật liên quan đến trạm quan trắc khí tượng ở Việt Nam. Vì các trạm quan trắc khí tượng ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới từ khi thành lập đến...

   6 p ntt 26/08/2019 18 0

 • Nghiên cứu diễn biến hàm lượng phù sa từ Tân Châu đến Mỹ Thuận (sông Tiền)

  Nghiên cứu diễn biến hàm lượng phù sa từ Tân Châu đến Mỹ Thuận (sông Tiền)

  Trong bài báo này giới thiệu kết quả ứng dụng mô hình Mike 11 tính toán diễn biến hàm lượng chất lơ lửng trên sông Tiền từ Tân Châu đến Mỹ Thuận. Phù sa là một yếu tố quan trọng đặc trưng dòng nước trong đó hàm lượng chất lơ lửng (phù sa lơ lửng) cũng giữ vai trò quan trọng không kém trong việc phát triển hình thành vùng châu thổ ĐBSCL. Nhận...

   7 p ntt 26/08/2019 20 0

 • Chỉ số dễ bị tổn thương bờ biển Việt Nam

  Chỉ số dễ bị tổn thương bờ biển Việt Nam

  Nghiên cứu tập trung xây dựng chỉ số tính dễ bị tổn thương bờ biển CVI cho bờ biển Việt Nam đối với nước biển dâng. CVI là sự kết hợp giữa tính nhạy cảm và khả năng tự nhiên của hệ thống bờ biển để thích ứng với những biến đổi của điều kiện môi trường, dưới ảnh hưởng của mực nước biển dâng.

   5 p ntt 26/08/2019 20 0

 • Ứng dụng mô hình thủy văn phân phối cặp trong nghiệp vụ vận hành hồ chứa phục vụ kiểm soát lũ và quản lý tài nguyên nước

  Ứng dụng mô hình thủy văn phân phối cặp trong nghiệp vụ vận hành hồ chứa phục vụ kiểm soát lũ và quản lý tài nguyên nước

  Bài báo này đề cập khả năng mô phỏng lũ lớn trên lưu vực sông Hương ở Miền Trung của Việt Nam sử dụng dự báo lượng mưa từ qui mô toàn cầu và qui mô khu vực. Số liệu mưa thực đo và mây ảnh vệ tinh được sử dụng để xác định lượng mưa. Để tạo ra sự sử dụng lớn nhất của tính không đồng nhất theo không gian của các loại số liệu...

   7 p ntt 26/08/2019 22 0

 • Một số chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước dưới đất

  Một số chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước dưới đất

  Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu và đề xuất mở rộng hệ thống các chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước dưới đất (TNNDĐ) góp phần phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài viết để nắm rõ hơn về chi tiết nội dung.

   8 p ntt 26/08/2019 25 0

 • Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộ

  Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộ

  Tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, các quy định, hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH hiện nay vẫn còn tách rời nhau, trong khi quá trình xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch lại thống nhất...

   10 p ntt 20/07/2019 49 0

 • Phân lập và thử nghiệm khả năng xử lý nitrit trong nước rỉ rác của vi khuẩn Nitrobacter sp.

  Phân lập và thử nghiệm khả năng xử lý nitrit trong nước rỉ rác của vi khuẩn Nitrobacter sp.

  Nước rỉ rác trong các xí nghiệp xử lý chất thải rắn luôn chứa một hàm lượng lớn nitơ ở dạng NO2. Chất này là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe và môi trường. Từ bùn thải của bể xử lý sinh học lấy từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, chúng tôi phân lập được 03 chủng Nitrobacter spp. Trong đó, chủng...

   7 p ntt 20/07/2019 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số