• Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" cung cấp cho người đọc các kiến thức về lý thuyết phát triển bền vững bao gồm: Các khái niệm chung về phát triển bền vững, định lượng hóa sự phát triển bền vững, các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững, phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p ntt 27/08/2019 27 0

 • Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững (In lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức phần "Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững" bao gồm: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, các công cụ pháp luật trong quản lý môi trường, phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p ntt 27/08/2019 33 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ" bao gồm: Quan điểm chung về khoa học và công nghệ, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ntt 27/08/2019 25 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường" bao gồm: Quan điểm chung về tài nguyên và môi trường, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p ntt 27/08/2019 31 0

 • Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về một số vấn đề chung về sức khỏe môi trường, các hình thức tác động và một số yếu tố ảnh hưởng độc tính của chất độc tới cơ thể con người, ảnh hưởng của chất độc và môi trường đến sức khỏe con người, môi trường và điều kiện làm việc với sức khỏe người lao động

   158 p ntt 27/08/2019 48 0

 • Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Sức khỏe môi trường" giới thiệu một số ví dụ cụ thể về bệnh do môi trường ồ nhiễm và động vật gây ra đối với cơ thể con người và cách cứu chữa khi bị ngộ độc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   172 p ntt 27/08/2019 35 0

 • Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường" do TS. Nguyễn Đức Mai biên soạn đã cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định tại chương XVI và XVII của bộ Luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 được ban hành từ 2010 đến 2013... Mời các bạn tham khảo phần 1...

   68 p ntt 27/08/2019 32 0

 • Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm môi trường: Phần 2

  Sau gần 10 năm áp dụng, Bộ luật hình sự năm 1999 nói chung và các quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường nói riêng đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm. Mời các...

   77 p ntt 27/08/2019 32 0

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chất gây ô nhiễm không khí - Nguồn gốc phát sinh và tác dụng của chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p ntt 27/08/2019 37 0

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p ntt 27/08/2019 26 0

 • Thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất những giải pháp thích ứng của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thông qua các hệ sinh thái (bao gồm cấu trúc, chức năng và sức sản xuất) đặc thù của nó dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

   5 p ntt 26/08/2019 27 0

 • Khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt tỉnh Đồng Tháp

  Khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt tỉnh Đồng Tháp

  Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình hydrogis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho tỉnh Đồng Tháp.Vì đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long không những cần dự báo lũ sớm trong sông mà cần phải cảnh báo sớm cả về vùng nguy cơ và mức độ ngập ngập lụt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p ntt 26/08/2019 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số