• Bài giảng Nền móng - Chương 1: Khái niệm về nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 1: Khái niệm về nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 1 trình bày những khái niệm về nền móng. Nội dung chương này gồm có: Nền, móng là gì? Có bao nhiêu loại nền, móng? Thiết kế nền móng có khó và có quan trọng hay không? Các vấn đề cơ bản của nền móng là gì? Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p ntt 26/08/2019 31 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 2: Các cơ sở thiết kế nền móng

  Bài giảng Nền móng - Chương 2: Các cơ sở thiết kế nền móng

  Chương 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Thiết kế nền móng phải thoả mãn các yêu cầu nào? Các thông số cần thiết cho việc thiết kế nền móng? Trình tự để thiết kế nền móng? Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p ntt 26/08/2019 38 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 3: Móng nông

  Bài giảng Nền móng - Chương 3: Móng nông

  Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức về móng nông. Qua chương này, người học có thể biết được: Móng nông là gì? Có bao nhiêu loại móng nông? Các yếu tố nào phải xác định khi thiết kế móng nông? Cách tính toán các yếu tố đó? Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p ntt 26/08/2019 31 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 4: Gia cố nền

  Bài giảng Nền móng - Chương 4: Gia cố nền

  Bài giảng Nền móng - Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về gia cố nền. Thông qua chương này, người học có thể biết được tại sao phải gia cố nền? Có bao nhiêu phương pháp gia cố nền? Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p ntt 26/08/2019 39 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 5.1: Móng cọc

  Bài giảng Nền móng - Chương 5.1: Móng cọc

  Chương 5.1 trình bày những nội dung cơ bản về móng cọc. Thông qua chương này người học có thể biết được: Móng cọc là gì? Có bao nhiêu loại cọc? Các phương pháp tính sức chịu tải của một cọc? Sức chịu tải của nhóm cọc? Móng cọc bao gồm các thành phần nào? Việc tính toán thiết kế các thành phần đó ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ntt 26/08/2019 31 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 5.2: Sức chịu tải của cọc đơn

  Bài giảng Nền móng - Chương 5.2: Sức chịu tải của cọc đơn

  Chương này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về sức chịu tải của cọc đơn. Nội dung chính trong chương gồm có: Các phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc, sức chịu tải của cọc theo vật liệu, sức chịu tải của cọc theo đất nền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ntt 26/08/2019 27 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 5.3: Sức chịu tải của nhóm cọc

  Bài giảng Nền móng - Chương 5.3: Sức chịu tải của nhóm cọc

  Bài giảng Nền móng - Chương 5.3 trình bày về sức chịu tải của nhóm cọc. Những nội dung chính trong chương gồm có: Khái niệm, cọc đơn, nhóm cọc, hiệu ứng nhóm, sức chịu tải của nhóm cọc, tính toán móng cọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 26/08/2019 25 0

 • Bài giảng Nền móng - Chương 5.4: Thí nghiệm cọc

  Bài giảng Nền móng - Chương 5.4: Thí nghiệm cọc

  Chương này sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số thí nghiệm cọc đơn giản như: Thí nghiệm nén tĩnh, thí nghiệm Osterberg (O – cell), thí nghiệm cọc bằng tải trọng động – công thức đóng cọc, thí nghiệm động biến dạng lớn – PDA (Pile Dynamic Analysis).

   57 p ntt 26/08/2019 33 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 3 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 3 - Axially loaded members. The following will be discussed in this chapter: Normal stress and normal strain, tension and compression test, poisson’s ratio, shearing strain, allowable stress – factor of safety, statically indeterminate problem.

   43 p ntt 26/08/2019 29 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 4 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 4 - State of stress and strength hypothese. The following will be discussed in this chapter: State of stress at a point, plane stress, mohr’s circle, special cases of plane stress, stress – strain relations, strength hypotheses.

   33 p ntt 26/08/2019 26 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 5 - PhD. Tran Minh Tu

  Chapter 5 - Geometric properties of an area. The following will be discussed in this chapter: First moment of area, moment of inertia for an area, moment of inertia for some simple areas, parallel - axis theorem.

   21 p ntt 26/08/2019 22 0

 • Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I: Chapter 6 - PhD. Tran Minh Tu

  Lecture Strength of Materials I - Chapter 6: Torsion. The following will be discussed in this chapter: Introduction, torsional loads on circular shafts, strength condition and stiffness condition, statically indeterminate problem, strain energy, examples.

   28 p ntt 26/08/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số