• Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất: Phần 1

  Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cân bằng nhiệt của xí nghiệp sản xuất giấy, chiến lược năng lượng toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p ntt 30/01/2020 44 1

 • Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất: Phần 2

  Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tái sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguồn năng lượng trong tương lai, sử dụng củi gỗ làm nhiên liệu, khả năng cung cấp nhiên liệu củi gỗ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p ntt 30/01/2020 69 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9058:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9058:2011

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9058:2011 đưa ra các hướng dẫn cho người thiết kế máy và người viết các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm về cách thiết kế và lựa chọn các cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ntt 30/01/2020 9 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7384-1:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7384-1:2010

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7384-1:2010 qui định các yêu cầu về an toàn và các nguyên tắc để thiết kế và tích hợp các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển (SRP/CS), bao gồm cả thiết kế phần mềm. Đối với các SRP/CS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p ntt 30/01/2020 9 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7383-2:2004 qui định các nguyên tắc kỹ thuật giúp cho người thiết kế đạt được an toàn trong thiết kế máy. Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN 7383-1:2004 khi tìm giải pháp cho một vấn đề riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p ntt 30/01/2020 8 0

 • Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 1

  Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sẽ cung cấp cho người đọc các nguyên lý ghép kênh theo bước sóng quang (WDM), các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống WDM, các linh kiện trong hệ thống WDM,... Mời các bạn cùng tham khảo

   116 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 2

  Hệ thống thông tin quang (Tập 2): Phần 2

  Nội tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Nghiên cứu về hệ thống thông tin quang sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bộ khuếch đại quang bán dẫn (SOA), bộ khuếch đại quang sợi pha trộn erbium (EDFA), tích lũy nhiễu trong hệ thống thông tin quang cự ly dài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p ntt 25/12/2019 16 0

 • GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định vị không gian, hệ thống định vị toàn cầu, sai số đo GPS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p ntt 25/12/2019 17 0

 • GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Định vị toàn cầu với hệ thống GPS sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý định vị máy thu GPS, DGPS và thông điệp RTCM SC104, kỹ thuật định vị trong GPS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p ntt 25/12/2019 13 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 2 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng chương 2 giới thiệu về kiến trúc CPU và tập lệnh. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ đồ khối CPU 8 bit cơ bản, tổ chức các thanh ghi, tổ chức bộ nhớ, ghép nối bus hệ thống, chu kỳ bus, chu kỳ máy, các phương pháp định địa chỉ, tập lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ntt 25/12/2019 13 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 1 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 1 - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng Bài giảng vi xử lý - Chương 1 Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát. Chương này trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của các hệ vi xử lý, sơ đồ khối một hệ vi xử lý cơ bản, CPU, bộ nhớ, ngoại vi, Bus hệ thống, giãi mã địa chỉ, định thì, chương trình, vi điều khiển và vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   135 p ntt 25/12/2019 13 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý - Chương 3 (3.1, 3.2, 3.3) giới thiệu về họ vi điều khiển 8051. Trong chương này gồm có các nội dung sau: Giới thiệu họ vi điều khiển 8051, kiến trúc phần cứng 8051, các phương pháp định địa chỉ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p ntt 25/12/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số