• Ebook Thang máy: Phần 1

  Ebook Thang máy: Phần 1

  Ebook Thang máy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm chung của thang máy, cân bằng thang máy và hệ thống treo cabin, cabin thang máy, bộ hãm bảo hiểm và bộ hạn chế tốc độ, lắp đặt thang máy ở các tòa nhà, hệ thống điều khiển thang máy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   145 p ntt 25/02/2021 13 0

 • Ebook Thang máy: Phần 2

  Ebook Thang máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thang máy" tiếp tục trình bày các nội dung về thang máy nhiều cabin và thang nâng chuyên dùng, thang nâng có lồng, thang nâng dùng xe kíp, thang nâng dùng trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p ntt 25/02/2021 14 0

 • Ebook Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Ebook Cơ sở viễn thông: Phần 1

  Cơ sở viễn thông: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tin tức và hệ thống thông tin, phân tích tín hiệu, các hệ tuyến tính, biến điệu biên độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p ntt 25/02/2021 12 0

 • Ebook Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Ebook Cơ sở viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở viễn thông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến điệu góc, biến điệu xung, viễn thông số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p ntt 25/02/2021 12 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 1b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 1b gồm có các bài tập áp dụng về động học chất điểm có kèm hướng dẫn giải, giúp các bạn có thể ôn tập và áp dụng lý thuyết đã học để làm bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 24/02/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức về động học chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vị trí và độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc, gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến, chuyển động tròn đều, vận tốc và gia tốc tương đối, bài tập áp dụng.

   5 p ntt 24/02/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2a cung cấp cho người học những kiến thức về động lực học chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các định luật Newton, hệ quy chiếu quán tính; hệ quy chiếu không quán tính, lực quán tính; chuyển động trong hệ quy chiếu không quán tính.

   8 p ntt 24/02/2021 11 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 2b cung cấp cho người học những kiến thức về công và năng lượng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Công và công suất, động năng, thế năng, cơ năng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 24/02/2021 10 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3a cung cấp cho người học những kiến thức về hệ chất điểm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khối tâm, định luật 2 Newton cho hệ chất điểm, momen động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 24/02/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 3b cung cấp cho người học những kiến thức về vật rắn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vận tốc góc và gia tốc góc, momen động và momen lực đối với một trục, định luật 2 Newton cho chuyển động quay, công và năng lượng trong chuyển động quay, chuyển động lăn.

   12 p ntt 24/02/2021 8 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về khí lý tưởng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương trình trạng thái khí lý tưởng, công thực hiện bởi khí lý tưởng, thuyết ñộng học phân tử, nội năng khí lý tưởng, nhiệt dung khí lý tưởng.

   9 p ntt 24/02/2021 12 0

 • Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 - Lê Quang Nguyên

  Bài giảng Vật lý 1: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về nhiệt động lực học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý thứ nhất, nguyên lý thứ hai – cách phát biểu của Kelvin, nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Clausius, nguyên lý thứ hai – Entropy.

   14 p ntt 24/02/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số