• Bài tập Điện tử tương tự - ThS.Lê Đức Toàn

    Bài tập Điện tử tương tự - ThS.Lê Đức Toàn

    Đầu tiên, tác giả tóm tắt ngắn gọn lý thuyết theo thứ tự các chương để sinh viên ôn lại kiến thức, sau đó mới giới thiệu một số bài tập có lời giải và không có lời giải để sinh viên làm quen và vận dụng kiến thức đã học vào các bài tập đó. Cuốn sách này được dùng để làm tài liệu tham khảo bổ ích giúp cho sinh viên ôn tập môn học...

     120 p ntt 19/12/2017 175 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số