• Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 7 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy Chương 7 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Khái niệm chung, kết cấu trục, vật liệu chế tạo trục, dạng hỏng và chỉ tiêu tính, tính trục theo chỉ tiêu độ bền, tính trục theo độ cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p ntt 25/06/2019 22 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 8 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 8 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy Chương 8 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Giới thiệu chung, động học và động lực học ổ lăn, dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn ổ lăn, tuổi thọ và độ tin cậy ổ lăn, lựa chọn ổ lăn theo khả năng tải động,...

   25 p ntt 25/06/2019 22 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 9 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 9 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy Chương 9 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Cấu tạo ổ trượt, các dạng chịu tải, kết cấu ổ trượt, vật liệu lót ổ, ma sát và bôi trơn ổ trượt, tính toán ổ trượt bôi trơn ma sát ướt

   19 p ntt 25/06/2019 18 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 10 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 10 - Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy Chương 10 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Công dụng của lò xo, phân loại lò xo theo tải trọng tác dụng, phân loại lò xo theo dạng kết cấu, tải trọng tác dụng lên dây lò xo, chuyển vị của lò xo,...

   17 p ntt 25/06/2019 25 0

 • Bài giảng Chi tiết máy: Chương 11- Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy: Chương 11- Th.S Nguyễn Minh Quân

  Bài giảng Chi tiết máy Chương 11 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Các dạng chuyển động, đánh giá, vận tốc, hiệu suất và tỉ số truyền, tính toán truyền động vít – đai ốc,...

   9 p ntt 25/06/2019 19 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng, tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới; các dạng năng lượng, các dạng năng lượng tái tạo, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, chính sách về năng lượng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 25/06/2019 28 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng gió - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 2: Năng lượng gió - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Tổng quan về năng lượng gió, tiềm năng phát triển năng lượng gió tại Việt Nam, các kiểu turbine gió, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của turbine gió, mối quan hệ giữa các thông số trong máy phát điện gió, lưu đồ thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 25/06/2019 22 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 3: Điện mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 3: Điện mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về pin mặt trời, lịch sử phát triển pin mặt trời; cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tế bào quang điện, các đặc trưng của pin mặt trời, cách ghép nối modul pin mặt trời, hệ thống nguồn điện pin mặt trời; các bước tính toán, thiết kế hệ thống pin mặt trời công suất nhỏ....

   48 p ntt 25/06/2019 29 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 4: Nhiệt mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 4: Nhiệt mặt trời - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Kiến thức về nguyên lý nhiệt động học, kiến thức về nhiệt mặt trời, kiến thức về nhiệt điện mặt trời. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 25/06/2019 23 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 5: Pin nhiên liệu - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Pin nhiên liệu, nguyên lý làm việc của pin nhiên liệu, cách chế tạo pin nhiên liệu trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ntt 25/06/2019 29 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 6: Khí sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Nguyên lý hình thành khí sinh học, tình hình phát triển khí sinh học của Việt Nam, cấu tạo hầm khí sinh học, một số ứng dụng của khí sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 25/06/2019 28 0

 • Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 7: Nhiên liệu sinh học - ThS. Nguyễn Bá Thành

  Chương này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên: Khái niệm nhiên liệu sinh học, các loại nhiên liệu sinh học, công nghệ sản xuất cồn, dầu sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 25/06/2019 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số