• Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 9: Máy điện một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện một chiều, nguyên lý làm việc, từ trường và sức điện động máy điện một chiều, công suất điện từ và mômen điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p ntt 27/07/2020 15 1

 • Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p ntt 22/07/2020 19 1

 • Ebook Thiết kế các mạng và sản xuất điện: Phần 2

  Ebook Thiết kế các mạng và sản xuất điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các phương pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng tải của mạng điện, ví dụ thiết kế hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p ntt 25/06/2020 40 3

 • Ebook Thiết kế các mạng và sản xuất điện: Phần 1

  Ebook Thiết kế các mạng và sản xuất điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nguyên tắc thiết kế các mạng điện và hệ thống điện, chọn sơ bộ các sơ đồ mạng điện, phương pháp tính kinh tế - Kỹ thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p ntt 25/06/2020 38 3

 • Ebook Vật liệu phi kim và công nghệ gia công: Phần 2

  Ebook Vật liệu phi kim và công nghệ gia công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về "Công nghệ gia công" bao gồm: Công nghệ và thiết bị đùn, công nghệ và thiết bị đúc áp lực, gia công vật thể rỗng, công nghệ cán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p ntt 25/06/2020 42 2

 • Ebook Vật liệu phi kim và công nghệ gia công: Phần 1

  Ebook Vật liệu phi kim và công nghệ gia công: Phần 1

  Cuốn sách "Vật liệu phi kim và công nghệ gia công (dùng cho các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật)" được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành kỹ thuật cơ khí những kiến thức cơ bản nhất về vật liệu Polyme và các vật liệu tổng hợp của nó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p ntt 25/06/2020 39 2

 • Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 2

  Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ lọc số IIR, thiết kế bộ lọc số FIR, thiết kế bộ lọc số đa vận tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p ntt 25/06/2020 34 2

 • Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Ebook Xử lý tín hiệu số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xử lý tín hiệu số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, số hóa tín hiệu tương tự, tín hiệu và hệ thống rời rạc, cấu trúc các bộ lọc số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p ntt 25/06/2020 39 2

 • Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 1 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 1 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Truyền động điện tự động - Chương 1: Khái niệm về hệ truyền động điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện tự động, đặc tính cơ của máy sản xuất và động cơ điện, trạng thái làm việc của hệ truyền động điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 24/06/2020 45 2

 • Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 2 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 2 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Truyền động điện tự động - Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện" cung cấp cho người học các kiên thức: Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập, đặc tính cơ của động cơ đồng bộ, đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo

   161 p ntt 24/06/2020 28 1

 • Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 3 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 3 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Truyền động điện tự động - Chương 3: Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ truyền động điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, các chỉ tiêu chất lượng, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều bằng thay đổi thông số, các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ kđb bằng thay đổi thông...

   96 p ntt 24/06/2020 24 1

 • Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 4 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Truyền động điện tự động: Chương 4 - Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Truyền động điện tự động - Chương 4: Điều chỉnh tốc độ truyền động điện các hệ thống dùng bộ biến đổi – động cơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ bộ biến đổi – động cơ một chiều, hệ bộ biến đổi động cơ không đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p ntt 24/06/2020 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số