• Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 3): Phần 2

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 3): Phần 2

  Với hàng trăm mạch điện bao quát nhiều lĩnh vực, đây là bộ sách thiết thực đối với các bạn đam mê điện tử, học viên, sinh viên, giáo viên các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và đại học. Một số mạch điện trong các sách này có thể sử làm đồ án môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   93 p ntt 27/07/2020 17 1

 • Ebook Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng: Phần 2

  Ebook Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấp nguồn điện, chiếu sáng và thông khí xưởng thực hành điện; thiết kế, lắp đặt hệ thống bảng, bàn ghế, giá, tủ trong xưởng thực hành điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 27/07/2020 18 1

 • Ebook Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng: Phần 1

  Ebook Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xưởng thực hành điện - Từ thiết kế đến sử dụng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xác định các nguyên tắc và mục tiêu, lập kế hoạch xây dựng xưởng thực hành điện, xác định hệ thống bài thực hành, xây dựng danh mục thiết bị và dụng cụ thực hành điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ntt 27/07/2020 17 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 1: Mạch điện xoay chiều một pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch điện – kết cấu hình học, các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện, mô hình mạch điện, các thông số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p ntt 27/07/2020 19 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 2: Dòng điện sin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin, trị số hiệu dụng của dòng điện sin, các phương pháp biểu diễn dòng điện sin, các phép tính với số phức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p ntt 27/07/2020 18 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 3: Phương pháp phân tích và giải mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp dòng điện nhánh, phương pháp dòng điện vòng, phương pháp điện áp nút,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p ntt 27/07/2020 14 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, cách nối mạch điện ba pha, công suất mạch điện ba pha, cách giải mạch điện ba pha đối xứng, cách giải mạch ba pha không đối xứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p ntt 27/07/2020 17 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái quát về máy điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, nguyên lý máy phát và động cơ điện - Tính thuận nghịch của máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ntt 27/07/2020 24 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 7: Động cơ điện không đồng bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha, từ trường của máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc của máy điện KĐB ba pha,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ntt 27/07/2020 15 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 8: Máy điện đồng bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện đồng bộ, nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ, phản ứng phần ứng của máy phát điện đồng bộ, mô hình toán của máy phát điện đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p ntt 27/07/2020 13 1

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ThS. Phạm Khánh Tùng

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 9: Máy điện một chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện một chiều, nguyên lý làm việc, từ trường và sức điện động máy điện một chiều, công suất điện từ và mômen điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p ntt 27/07/2020 14 1

 • Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

  Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p ntt 22/07/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số