• Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số trình bày những nội dung chính như: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p ntt 24/08/2020 9 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các công logic" trình bày những nội dung chính như: Cổng logic cơ bản AND, OR, NOT; cổng logic NAND và NOR; đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" trình bày tổng quan về bìa Karnaugh, mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 1 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp" trình bày những nội dung chính như: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ntt 24/08/2020 10 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2): Mạch tổ hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về một số loại mạch như: Mạch cộng, mạch cộng nhìn trước số nhớ, mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p ntt 24/08/2020 8 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) trình bày những nội dung chính sau: Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự, chốt S-R (Set-Reset latch), chốt D (Data latch), Flip-flop D (Data), Flip-lop T(Toggle), Flip-flop S_R(Set_Reset), Flip-Flop J-K, Flip-Flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

  Phần 2 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 6: Mạch tuần tự" sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p ntt 24/08/2020 7 1

 • Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 1): Phần 1

  Tuyển tập "Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta" gồm 3 tập, mỗi tập gồm nhiều mạch điện được thực hiện và kiểm tra ít nhất hai lần. Quyển 1 được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 ngay sau đây.

   94 p ntt 27/07/2020 18 1

 • Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 1): Phần 2

  Tập 1 bao gồm các mạch điện ứng dụng IC định giờ 555, op amp và các mạch quang điện tử vào lĩnh vực tạo hiệu ứng âm thanh, tạo xung, đo tần số, khuếch đại âm thanh, quang thoại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 cuốn sách.

   62 p ntt 27/07/2020 19 1

 • Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 2): Phần 1

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 2): Phần 1

  Tập II bộ sách "Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta" trình bày các mạch điện về khoa học và truyền thông dùng để phát hiện mưa, nhiệt độ, động đất, sương mù, áp suất, bức xạ mặt trời, ánh sáng,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   69 p ntt 27/07/2020 21 1

 • Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 2): Phần 2

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 2): Phần 2

  Sự thay đổi linh kiện và phương pháp lắp ráp có thể làm kết quả của bạn khác với những gì được mô tả ở đây. Do đó, không sử dụng các mạch điện trong sách này cho các ứng dụng thực tế, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển giao thông, hoặc các ứng dụng bất kỳ có thể nguyên hiểm đến tài sản và tính mạng con người. Mời các bạn...

   99 p ntt 27/07/2020 20 1

 • Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 3): Phần 1

  Ebook Thiết kế, xây dựng mạch điện quanh ta (Quyển 3): Phần 1

  Tập III giới thiệu các mạch sử dụng bộ cảm biến điện tử để phát hiện không khí chuyển động, độ nghiêng, áp suất nhiệt, sự rung động, sức căng, ánh sáng, từ trường..., sử dụng bộ cảm biến để kích hoạt relay, nạp điện cho ắc quy, đo ánh sáng, điều khiển âm thanh, giám sát máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi...

   73 p ntt 27/07/2020 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số