• Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 1

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 1

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 1 trình bày số nhị phân, mức logic, tín hiệu tương tự, tín hiệu số, các vi mạch số, Oscilloscope, Logic Analyzer (bộ phân tích logic), Power Supply (nguồn cấp điện - bộ nguồn), cách đóng gói chip và các nội dung khác.

   34 p ntt 23/05/2016 1687 5

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 5

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 5 trình bày về mạch tuần tự, mạch lật như giới thiệu mạch tuần tự, mạch lật D, mạch lật lề, bảng trạng thái mạch lật và các nội dung khác.

   30 p ntt 23/05/2016 157 4

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Phần 1 bài giảng Nhập môn công nghệ học phầm mềm giới thiệu các định nghĩa chung về phần mềm, cấu trúc của phần mềm, các đặc tính chung của phần mềm và thế nào là phần mềm tốt.

   115 p ntt 18/11/2017 153 1

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 8

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 8 các kiến thức cơ bản về vi tác vụ như vi tác vụ thanh ghi, truyền qua BUS, BUS 3 trạng thái, truyền qua bộ nhớ, vi tác vụ số học, mạch cộng trừ nhị phân, mạch thực hiện vi tác vụ LL và các nội dung khác.

   47 p ntt 23/05/2016 113 4

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc

  Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng - ThS. Lê Cảnh Phúc

  Bài giảng Thiết kế hệ thống lương thưởng gồm 5 phần. Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề: Giới thiệu về tiền lương, một số phương pháp trả lương hiện nay, thiết kế hệ thông trả lương theo phương pháp Hay, trao đổi thảo luận, kết thúc đánh giá.

   110 p ntt 23/05/2016 110 3

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 9

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 9 trình bày các vấn đề của tổ chức máy tính như mã lệnh, tổ chức chương trình, địa chỉ gián tiếp, tập thanh ghi, tập lệnh nhằm giúp sinh viên nắm chắc các kiến thức của phần tổ chức máy tính.

   23 p ntt 23/05/2016 110 4

 • Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản - ThS. Trương Đình Tú

  Bài giảng Lập trình C cơ bản nhằm giúp học viên hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, một số thao tác cơ bản của trình soạn thảo C, cách lập trình trên C, tiếp nhận một số lệnh đơn giản thông qua ví dụ, nắm bắt được một số kỹ năng cơ bản.

   81 p ntt 23/05/2016 108 4

 • Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop chương 1 giúp người học biết được các nội dung tổng quan về Photoshop như: Giới thiệu phần mềm Photoshop, cách khởi động và thoát khỏi chương trình, giao diện chương trình, các thao tác trên tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 19/01/2017 106 2

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 7

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 7 các nội dung của biểu diễn dữ liệu như số bù, phép trừ số không dấu, số nguyên, tràn, số chấm động, biểu diễn ký tự.

   29 p ntt 23/05/2016 102 4

 • Bài giảng Lập trình Web - ThS. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web - ThS. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web giới thiệu các nội dung: Giới thiệu HTML Form, giới thiệu về mô hình client/server và web server, tổng quan về PHP, tổng quan về MySQL, sử dụng PHP và MySQL để xây dựng các ứng dụng web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   330 p ntt 22/06/2016 93 5

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Phần 4 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mêm gồm 3 nội dung chính là phương pháp thiết kế hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trinh và kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ntt 18/11/2017 90 1

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính - Bài 4

  Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 4 trình bày các kiến thức về mạch tổ hợp như đại cương, lược đồ mạch tổ hợp, thiết kế mạch tổ hợp, mạch cộng, mạch giải mã và mã hoá, mạch dồn, rút gọn hàm Boolean, dạng chính tắc SOP, rút gọn hàm ở dạng SOP và một số nội dung khác.

   31 p ntt 23/05/2016 88 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số