• Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý cấu hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý cấu hình, lập kế hoạch quản lý cấu hình, quản lý sự thay đổi, quản lý phiên bản và phát hành, xây dựng hệ thống, các công cụ CASE cho quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ntt 30/05/2017 103 3

 • Bài giảng Photoshop: Chương 5 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 5 - Bùi Thị Hồng Minh

  Chương 5 sẽ giới thiệu về các bộ lọc trong photoshop. Đây là thanh công cụ được sử dụng để tạo các hiệu ứng trên hình ảnh nhằm mô phỏng các kết cấu hay biến hóa hình ảnh phong, sinh động, làm mịn, làm sắc nét ảnh, ảnh mang tính hội họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 19/01/2017 76 2

 • Bài giảng Photoshop: Chương 4 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 4 - Bùi Thị Hồng Minh

  Chương 4 của bài giảng Photoshop sẽ giới thiệu về các công cụ chỉnh sửa ảnh như: Nhóm Crop Tool (Crop Tool, Slide Tool, Slide Slect Tool,...), nhóm Eyedropper Tool (Eyedropper Tool, Color Sampler Tool,...), Nhóm Healing Brush Tool,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 19/01/2017 88 2

 • Bài giảng Photoshop: Chương 3 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 3 - Bùi Thị Hồng Minh

  Trong chương này sẽ trình bày tới người học về vùng chọn và layer trong phần mềm Photoshop. Sau khi học xong chương này, người học có thể biết cách làm việc dễ dàng trên các thành phần độc lập của ảnh (các thao tác di chuyển và các hiệu ứng). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   33 p ntt 19/01/2017 97 2

 • Bài giảng Photoshop: Chương 2 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 2 - Bùi Thị Hồng Minh

  Chương 2 của bài giảng Photoshop giới thiệu về công cụ tạo vùng chọn trong phần mềm Photoshop. Chương này giúp người học biết cách làm việc với các nhóm công cụ thực hiện trên vùng chọn như nhóm Marquee Tools, nhóm Lasso Tools, nhóm Magic Wand Tools,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 19/01/2017 97 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức về mục tiêu của quản lý chất lượng dự án phần mềm, khái niệm chất lượng dự án, quy trình quản lý chất lượng dự án phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p ntt 30/05/2017 96 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 8: Theo dõi và quản lý kiểm soát" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Kiểm soát dự án, các công cụ hỗ trợ quản lý kiểm soát, quản lý kiểm soát dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p ntt 30/05/2017 118 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 7: Quản lý rủi ro của dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p ntt 30/05/2017 101 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 6: Quản lý nguồn nhân lực của dự án" cung cấp các kiến thức giúp người học hiểu được thế nào là quản lý nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm, biết cách quản lý nguồn nhân lực của dự án phần mềm.

   61 p ntt 30/05/2017 127 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Ước lượng dự án" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dữ liệu dự án, ước lượng thời gian, ước lượng kích thước, lập lịch biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p ntt 30/05/2017 108 2

 • Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 4: Lập kế hoạch dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: vai trò và trắc nghiệm trong quản lý và thực hiện dự án, những nội dung cần thiết của tài liệu mô tả dự án, xây dựng bảng phân công công việc trong dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   127 p ntt 30/05/2017 110 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Biểu thức

  Chương 2 trình bày những kiến thức về biểu thức. Nội dung chính của chương này gồm có: Biểu thức, kiểu dữ liệu (data types), các định danh (Identifier names), từ khóa (keywords), biến (variables), biến cục bộ (local variables), các tham số hình thức (formal parameters), biến toàn cục (global variables),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 25/07/2017 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số