• Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị như: Đồ thị trong thực tế, các loại đồ thị, bậc của đỉnh, đồ thị con, đồ thị đẳng cấu, đường đi và chu trình, tính liên thông, một số loại đồ thị đặc biệt, tô màu đồ thị.

   275 p ntt 30/09/2019 30 0

 • Bài giảng Nhập môn mạng máy tính - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mạng máy tính, tầng application, tầng transport. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   144 p ntt 23/10/2018 74 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa giải thuật tìm kiếm, bài toán, tìm kiếm tuần tự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p ntt 23/10/2018 76 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách (List)" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách liên kết đơn, các thao tác trên danh sách liên kết, listInsert, listwalk (duyệt ds),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ntt 23/10/2018 54 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu & giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ phức tạp của thuật toán, biểu diễn thời gian chạy bởi ký hiệu O. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ntt 23/10/2018 70 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Bảng băm (Hashtable)" trình bày các khái niệm về bảng băm, giải quyết đụng độ bằng kết nối, định nghĩa bảng băm, các thao tác, độ phức tạp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 23/10/2018 58 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - Đỗ Ngọc Như Loan

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Cây (Tree)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cây nhị phân (binary tree), các thao tác tìm kiếm, duyệt cây nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   71 p ntt 23/10/2018 53 0

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 02 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 02 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 02 giúp người học hiểu về "Sử dụng máy tính căn bản". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tìm hiểu hệ điều hành, tìm hiểu Windows Desktop, khởi động chương trình ứng dụng, tìm hiểu các tập tin và thư mục, sử dụng Recycle Bin, tùy biến thiết lập hệ thống, cài đặt và gỡ bỏ chương trình. Mời các...

   78 p ntt 22/09/2018 82 0

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 01 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 01 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 01 trình bày về "Công nghệ thông tin cơ bản". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính, các ứng dụng của CNTT-TT, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT, an toàn thông tin khi làm việc với máy tính, pháp luật trong sử dụng CNTT ,...

   33 p ntt 22/09/2018 70 0

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 04 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 04 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính, hàm và các nhóm hàm thông dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p ntt 22/09/2018 70 0

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 03 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 03 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản, sử dụng Microsoft Word 2010, định dạng văn bản, đưa các đối tượng khác vào văn bản, kết xuất và phân phối văn bản, soạn thông điệp và văn bản hành chính.

   73 p ntt 22/09/2018 54 0

 • Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 - ThS. Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: Mô đun 05 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ntt 22/09/2018 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số