• Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 5 trình bày về "Kỹ thuật mã hóa tín hiệu". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu số sang tín hiệu tuần tự, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu số, mã hóa dữ liệu tuần tự sang tín hiệu tuần tự.

   69 p ntt 23/07/2018 61 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 6 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Kênh truyền song song, kênh truyền tuần tự, lỗi trong truyền dữ liệu, mã phát hiện lỗi CRC, sửa lỗi trong truyền dữ liệu, cấu hình đường truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p ntt 23/07/2018 59 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Điều khiển dòng trong truyền dữ liệu, giao thức “Dừng lại và đợi” (Stop–and–Wait), giao thức “cửa sổ trượt” (Sliding windows), kiểm soát lỗi trong truyền dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p ntt 23/07/2018 53 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 8 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 8 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ ghép kênh, ghép kênh theo tần số (FDM), hệ thống truyền tải AT&T dùng FDM, ghép kênh theo bước sóng (WDM), ghép kênh phân chia theo thời gian (TDM),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p ntt 23/07/2018 60 0

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 9 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 9 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Chương 9 trình bày về "Kỹ thuật trải phổ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Kỹ thuật trải phổ, điều chế và giải điều chế trong trải phổ, một số đặc điểm của điều chế trải phổ, các hệ thống trải phổ cơ bản,...

   47 p ntt 23/07/2018 56 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 1

  Phần 1 bài giảng Nhập môn công nghệ học phầm mềm giới thiệu các định nghĩa chung về phần mềm, cấu trúc của phần mềm, các đặc tính chung của phần mềm và thế nào là phần mềm tốt.

   115 p ntt 18/11/2017 153 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 5

  Phần 5 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm gồm có 2 nội dung chính là phương pháp kiểm thử phần mềm và phương pháp bảo trì phần mềm. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p ntt 18/11/2017 88 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 2

  Phần 2 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mềm giới thiệu tổng quan về dự án và quản lý dự án, các thuộc tính đặc trưng của dự án, các bước lập kế hoạch tổ chức dự án và các yếu tố thành công của một dự án IT.

   114 p ntt 18/11/2017 68 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 3

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 3

  Phần 3 bài giảng Nhập môn công nghệ học phân mềm gồm các nội dung sau: Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm, nội dung xác định yêu cầu phần mềm và các nguyên lý phân tích yêu càu phần mềm.

   42 p ntt 18/11/2017 74 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

  Phần 4 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mêm gồm 3 nội dung chính là phương pháp thiết kế hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trinh và kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ntt 18/11/2017 90 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 6

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 6

  Phần 6 bài giảng Nhạp môn công nghệ học phần mềm gồm các nội dung: Ước lượng chi phí phần mềm (SE Cost Estimation), quản lý chất lượng (Quality Management), cải tiến quá trình (Process Improvement), Ccc chủ đề tiên tiến khác (Advanced topics).

   34 p ntt 18/11/2017 77 1

 • Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop: Chương 1 - Bùi Thị Hồng Minh

  Bài giảng Photoshop chương 1 giúp người học biết được các nội dung tổng quan về Photoshop như: Giới thiệu phần mềm Photoshop, cách khởi động và thoát khỏi chương trình, giao diện chương trình, các thao tác trên tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 19/01/2017 105 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số