• Bài giảng Nhập môn lập trình: Con trỏ, chuỗi - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Con trỏ, chuỗi - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng này cung cấp cho người học một số nội dung liên quan đến con trỏ và chuỗi trong chương trình C như: Khai báo con trỏ và chuỗi trong C, cách nhập/xuất, con trỏ và chuỗi ký tự, một số hàm thư viện, chèn/bỏ một đoạn con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p ntt 25/03/2020 30 0

 • Bài giảng SQL server - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng SQL server - ĐH Phạm Văn Đồng

  Nội dung bài giảng trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến SQL server, cụ thể như: Tổng quan sql server 2000, quản lý các dịch vụ sql server, tạo cơ sở dữ liệu, tạo và quản lý bảng, biểu đồ cơ sở dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p ntt 27/02/2020 28 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính và giao diện - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính và giao diện - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng bao gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của máy vi tính, cấu trúc cơ bản của một máy vi tính hiện đại, các chuẩn và thông số kỹ thuật của các thành phần tạo nên một chiếc máy tính, một số kỹ thuật xử lý nhằm cải thiện tốc độ xử lý của máy tính theo thời gian, một số chi tiết...

   88 p ntt 27/02/2020 18 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 1 của bài giảng hệ chuyên gia giới thiệu chung về hệ chuyên gia. Chương này giúp người học biết được hệ chuyên gia là gì, biết được lớp vấn đề của hệ chuyên gia, tổ chức hoạt động của hệ chuyên gia, biết được các đặc trưng của hệ chuyên gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p ntt 27/02/2020 36 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.1 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) - Chương 2.1 đề cập đến vấn đề biểu diễn tri thức trong các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này tập trung trình bày một số phương pháp dùng ngôn ngữ hình thức như: Biểu diễn tri thức nhờ các luật sản xuất, biểu diễn tri thức nhờ lôgic, biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa,... Mời các bạn cùng...

   45 p ntt 27/02/2020 33 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.2 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.2 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) - Chương 2.2 đề cập đến lôgic mệnh đề. Trong chương này sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là các khái niệm lôgic và lôgic mệnh đề. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   67 p ntt 27/02/2020 30 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 2.3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 2.3 của bài giảng Hệ chuyên gia trang bị cho người học những hiểu biết về lôgic vị từ bậc một. Sau khi học xong chương này người học có thể biết cách biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc một. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p ntt 27/02/2020 22 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 3 của bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) cung cấp những kiến thức về máy suy diễn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hệ thống sản xuất Post, thuật toán Markov và thuật toán mạng lưới, nguyên lý hoạt động của các máy suy diễn, một số phương pháp suy diễn thông dụng. Mời tham khảo.

   70 p ntt 27/02/2020 21 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) chương 4 trình bày về sự phát triển các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình phát triển một dự án hệ chuyên gia, tiếp nhận tri thức hệ chuyên gia, bộ sinh của hệ chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ntt 27/02/2020 29 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Giới thiệu môn học - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Giới thiệu môn học - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý hoạt động Unix-Linux, cách thức hoạt động một số thành phần chức năng chính, kỹ năng làm việc và khai thác Unix-Linux. Thông qua bài giảng này người học có thể biết cách làm việc và khai thác các tính năng của Unix-Linux, biết cách vận dụng vào các ứng dụng riêng,... Mời các bạn...

   5 p ntt 27/02/2020 33 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 1 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 1 - Đặng Thu Hiền

  Chương 1 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux giới thiệu chung về hệ điều hành Unix-Linux. Trong chương này sẽ giúp người học tìm hiểu về: Hệ điều hành tập trung, hệ điều hành đa người dùng, lịch sử hệ điều hành Unix, Linux trên thế giới và tại Việt Nam,...và một số nội dung liên quan khác.

   20 p ntt 27/02/2020 30 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 2 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 2 - Đặng Thu Hiền

  Chương 2 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux trình bày về các thao tác với hệ thống. Thông qua chương này người học có thể biết được quá trình khởi động Linux, các thủ tục đăng nhập, thông báo đăng nhập, tắt máy và khởi động lại máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 27/02/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số