• Bài giảng Dựng hình 3D nâng cao: Phần 1 - Trần Nguyễn Duy Trung

  Bài giảng Dựng hình 3D nâng cao: Phần 1 - Trần Nguyễn Duy Trung

  Bài giảng Dựng hình 3D nâng cao có bố cục gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày những nội dung như: Áp dụng công nghệ 3D trong thiết kế, xây dựng các vật thể phức tạp, xây dựng nhân vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Dựng hình 3D nâng cao: Phần 2 - Trần Nguyễn Duy Trung

  Bài giảng Dựng hình 3D nâng cao: Phần 2 - Trần Nguyễn Duy Trung

  Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 của bài giảng "Dựng hình 3D nâng cao" cung cấp cho người học những kiến thức về lắp ráp nhân vật, xây dựng khung cảnh 3D, hoạt cảnh 3D. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   65 p ntt 27/08/2019 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện: Phần 1 - ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện: Phần 1 - ĐH CNTT&TT

  Bài giảng "Nhập môn Đa phương tiện" có cấu trúc gồm 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 của bài giảng sau đây trang bị cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đa phương tiện, ứng dụng của đa phương tiện, dữ liệu văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p ntt 27/08/2019 9 1

 • Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện: Phần 2 - ĐH CNTT&TT

  Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện: Phần 2 - ĐH CNTT&TT

  Tiếp nối nội dung ở phần 1, bài giảng Nhập môn Đa phương tiện phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức về dữ liệu ảnh, dữ liệu âm thanh và dữ liệu video. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài giảng.

   37 p ntt 27/08/2019 11 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Mở đầu

  Chương này giới thiệu những phần cơ bản của một chương trình C++. Chúng ta sử dụng những ví dụ đơn giản để trình bày cấu trúc các chương trình C++ và cách thức biên dịch chúng. Các khái niệm cơ bản như là hằng, biến, và việc lưu trữ chúng trong bộ nhớ cũng sẽ được thảo luận trong chương này. Sau đây là một đặc tả sơ bộ về khái niệm...

   15 p ntt 27/08/2019 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Biểu thức

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Biểu thức

  Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Hàm

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Hàm

  Chương này mô tả những hàm do người dùng định nghĩa như là một trong những khối chương trình C++. Hàm cung cấp một phương thức để đóng gói quá trình tính toán một cách dễ dàng để được sử dụng khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lệnh

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lệnh

  Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp nhất của một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Lớp

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Lớp

  Chương này giới thiệu cấu trúc lớp C++ để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới.Một kiểu dữ liệu mới gồm hai thành phần như sau: Đặc tả cụ thể cho các đối tượng của kiểu, tập các thao tác để thực thi các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p ntt 27/08/2019 7 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Lập trình hướng đối tượng

  Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, thông điệp, và quan hệ của chúng sẽ được thảo luận trong phần này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Mảng, con trỏ, tham chiếu giới thiệu về mảng, con trỏ, các kiểu dữ liệu tham chiếu và minh họa cách dùng chúng để định nghĩa các biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 27/08/2019 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Tái định nghĩa

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Tái định nghĩa

  Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. Thuật ngữ tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cấp nhiều định nghĩa’. Tái định nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên, mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất.

   24 p ntt 27/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số