• Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

  Bài giảng Tin học đại cương do Phạm Quốc Hùng biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về Soạn thảo và định dạng văn bản, chèn các đối tượng vào văn bản, thao tác với bảng biểu, tạo mục lục trang tự động và in ấn, sử dụng công thức và hàm cơ bản.

   128 p ntt 25/12/2019 19 1

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Trí tuệ nhân tạo là gì, turing Test, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo, mục tiêu nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành, các thành tựu hiện tại,...

   38 p ntt 25/12/2019 17 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "ghi tiêu đề chương", cụ thể như: Các chiến lược điều khiển, các đặc trưng của bài toán, vấn đề trong thiết kế chương trình tìm kiếm,...

   43 p ntt 25/12/2019 21 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các chiến lược tìm kiếm Heuristics". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, tìm kiếm tốt nhất trước, phương pháp leo đồi, cài đặt hàm đánh giá, thu giảm ràng buộc, giải thuật cắt tỉa α-β,...

   43 p ntt 25/12/2019 27 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tri thức, biểu diễn và ánh xạ, các cách tiếp cận, các vấn đề trong biểu diễn tri thức, vấn đề khung,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p ntt 25/12/2019 24 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phép toán mệnh đề, biểu diễn sự kiện đơn giản, biểu diễn: isa và instance, các hàm và vị từ khả tính toán, luật phân giải, phân giải mệnh đề, phân giải mệnh đề, đưa về clause form.

   35 p ntt 25/12/2019 15 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 6 trình bày về "Biểu diễn tri thức và sử dụng thuật". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tri thức khai báo và thủ tục, suy diễn tiến, suy diễn lùi, lập trình logic, giới thiệu ngôn ngữ Prolog,...

   27 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu xác suất, luật Bayes, định lí Bayes, certainty factors – Hệ số chắc chắn, hệ chuyên gia MYCIN, logic mờ và ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 25/12/2019 13 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức:Các khái niệm về máy học, các kỹ thuật học của máy, cây quyết định, mạng neuron, giải thuật di truyền (Genetic),...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   41 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Nội dung của bài giảng bài 2 gồm có: Phát biểu if, phát biểu switch, phát biểu lặp, phát biểu while, phát biểu do...while, phát biểu for, phát biểu foreach, phát biểu break và continue, kiểu dữ liệu Mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   12 p ntt 24/12/2019 16 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài 3 giới thiệu về lập trình hướng đối trượng trong C#. Chương này gồm có các nội dung chính như: Namespace, lớp và đối tượng; các thành phần của lớp, đối tượng; constructors và destructors; nạp chồng phương thức (Overloading); các phương thức chồng toán tử (Operator Overloading); viết lại các thành phần của lớp (Overriding); kế thừa (Inheritance). Mời...

   16 p ntt 24/12/2019 14 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng bài 1 giới thiệu Microsoft.NET. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khảo sát kiến trúc .Net, xây dựng các ứng dụng với .Net, các thành phần trong .Net Framework, vai trò của CLR và IL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 24/12/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số