• Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - KS. Nguyễn Văn Thắng

    Giáo trình Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - KS. Nguyễn Văn Thắng

    Giáo trình "Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 gồm chương 1 và chương 2 trình bày về máy tính và kỹ thuật máy tính, phần 2 từ chương 3 đến chương 10 giới thiệu về bảo trì hệ thống, phần 3 gồm chương 11 đến chương 12. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt chi tiết.

     206 p ntt 15/12/2015 148 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số